نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۰۵ نتیجه (۱.۷۴۶ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.scetf.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ 29اسفند ماه 1397 http://scetf.ir/FundData/Articles/20190424172702131.pdf ۱۳۹۹/۳/۵ -  ٔدٕغ زض یضأ كح اظ تاضٙس، زاضتٝ اذتیاض زض ضا ٕٔتاظ ٚاحسٞای زضغس اظ وُ 5حسالُ وٝ ضطعی است: شیُ اضراظ ضأُ ا٘س تٛزٜ یضأ حك زاضای وٝ ٕٔتاظی ٌصاضی سطٔایٝ ٚاحسٞای...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به تاریخ... http://scetf.ir/FundData/Articles/20190717160005060.pdf ۱۳۹۹/۳/۹ -  هدوغ زض یضأ كح اظ تاضٌس، زاضتِ اذتیاض زض ضا هوتاظ ٍاحسّای اظ ول است: شیل اضراظ ضاهل اًس تَزُ یضأ هوتاس ٍاحذّای تعذاد هوتاس ٍاحذّای دارًذگاى ًام ردیف تولک...  
PDF صورت مالی 5 ماه و 16 روزه منتهی به اسفند ماه 1392 (حسابرسی نشده) http://scetf.ir/.../13951228115444602صورت_مالی_5_ماه_و_16_روزه_... ۱۳۹۸/۹/۲ -  سپرده سود همچنین اوراق همان نرخ‌سود‌ از استفاده با بانکی سپرده هاي‌گواهی و سپرده الحساب‌علی یا ثابت درآمد با بهادار اوراق سود شده محاسبه در و شده تنزیل قبلی نرخ همان...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 30اسفند ماه1395 http://scetf.ir/.../13960224183818040گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  هجوغ زض یضأ حك اظ تاضٌس، زاضتِ اذتیاض زض ضا هوتاظ ٍاحسّای اظ ول است: شیل اضراظ ضاهل اًس تَزُ یضأ هوتاس ٍاحذّای تعذاد هوتاس ٍاحذّای دارًذگاى ًام ردیف تولک...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 30 اسفند ماه... http://scetf.ir/.../13960224183627737گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  هجوغ زض یضأ حك اظ تاضٌس، زاضتِ اذتیاض زض ضا هوتاظ ٍاحسّای اظ ول است: شیل اضراظ ضاهل اًس تَزُ یضأ هوتاس ٍاحذّای تعذاد هوتاس ٍاحذّای دارًذگاى ًام ردیف تولک...  
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما - صندوق سرمایه‌گذاری... https://www.scetf.ir/Home/ArticlesDetail/85 ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  ir سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) تماس با ما برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما در راستای رعایت مفاد ماده 33 اساسنامه صندوق، بدین‌وسیله برگزاری...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 30اسفند... https://www.scetf.ir/.../13960203165027012گزارش_عملکرد_صندوق_سر... ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  هجوغ زض یضأ حك اظ تاضٌس، زاضتِ اذتیاض زض ضا هوتاظ ٍاحسّای اظ ول است: شیل اضراظ ضاهل اًس تَزُ یضأ هوتاس ٍاحذّای تعذاد هوتاس ٍاحذّای دارًذگاى ًام ردیف تولک...  
PDF صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1395 http://scetf.ir/.../13951228112225919صورتهای_مالی_3_ماهه_منتهی_... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  در وجوه مانده کمترین به توجه با روزانه طور به بانکی تا مانده باقی مدت گرفتن در نظر با و اوراق همان نرخ سود از استفاده با بانکی سپرده هاي گواهی و سپرده الحساب علی یا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.